Workshop Sturingsfilosofie 13 maart 2018

Op 13 maart vond de Workshop Sturingsfilosofie in de Omgevingsvisie plaats in Artis, Amsterdam. Zo’n 60 deelnemers namen actief deel aan verschillende discussietafels.

Het was voor de provincie erg waardevol en leerzaam om op basis van een eerste concept-borgingskader het gesprek aan te gaan. Dit helpt de provincie in de zoektocht naar de wijze waarop zij de lange termijnopgaven in de visie kan vertalen naar korte termijn handelen.

Deze ‘sturingsfilosofie’ wil de provincie niet alleen bepalen, maar in gesprek met onze partners. De bijeenkomst en de discussies hebben ons geleerd dat het complex is om een algemene systematiek te ontwikkelen voor de vertaling van een lange termijnvisie naar een korte termijn actie. De door ons ontwikkelde beslisboom bleek een goed middel om de discussie te starten. Ook de andere onderliggende stukken, zoals de rollen en het kwadrant, werden in eerste aanleg als positief ervaren. Aan de andere kant bleek de beslisboom ook vaak te zwart-wit en te instrumenteel.

Ten aanzien van het borgingshoofdstuk nemen wij, onder meer, de volgende tips mee in de uitwerking van een volgende conceptversie:

  1. samenwerking: benadruk dat rol en instrumentkeuze in samenwerking/samenspraak met je partners tot stand komt. Je moet samen tot een aanpak komen;

  2. indien de provincie een opgave aan de regio overlaat, wees dan helder over welk resultaat de provincie voor ogen heeft en wat de provincie gaat doen als dit resultaat niet wordt behaald;

  3. wees duidelijker over wat je bedoelt met ‘regionaal’;

  4. de rol van de Rijksoverheid ontbreekt in het schema;

  5. biedt duidelijkheid over de wijze waarop belangen worden afgewogen;

  6. biedt duidelijkheid over de wijze waarop opgave worden geprioriteerd;

  7. het systeem om rol en instrument te kiezen is niet lineair; het is niet óf samenleving óf overheid.

De komende weken zullen we met de opgehaalde input verder schrijven aan het borgingshoofdstuk. Een volgende versie zullen we testen tijdens het MRA-congres op 19 april 2018. Op 17 mei 2018 [Link] volgt weer een grotere bijeenkomst.

#Workshop #Omgevingswet

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.

OmgevingsAcademie Noord-Holland

© 2018