1. Privacy

Deze privacyverklaring geeft weer hoe de website www.omgevingsacademie-nh.nl persoonsgegevens verkrijgt, welke persoonsgegevens voor welke doeleinden en welke rechten u op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming kunt uitoefenen.

2. Beheer

De website www.omgevingsacademie-nh.nl wordt beheert door de Provincie Noord-Holland en valt daarmee onder de privacyverklaring van de Provincie Noord-Holland.
Deze privacyverklaring vindt u hier:
https://www.noord-holland.nl/Configuratie/Terugkerende_navigatie/Privacyverklaring

3. Verkrijgen persoonsgegevens

De Provincie Noord-Holland verkrijgt uw persoonsgegevens via de website www.omgevingsacademie-nh.nl doordat:

- U heeft uw persoonsgegevens ingevuld op een contact- of webformulier;

3. Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

- We willen u zo veel mogelijk informeren over de evenementen die voor u relevant zijn.

4. Uitschrijven

-Wanneer u geen digitale informatie van de website www.omgevingsacademie-nh.nl wilt ontvangen, kunt u via deze knop een e-mail verzenden. Uw informatie wordt dan verwijderd.

Heeft u vragen over hoe de OmgevingsAcademie omgaat met uw persoonsgegevens ?

Stuur ons een mail !!

OmgevingsAcademie Noord-Holland

© 2018