De provincie Noord-Holland werkt in de geest van de Omgevingswet aan een integrale Omgevingsverordening.

Hoe? Onderstaand beeldverhaal* vertelt je meer.

* Werkt het beste op een groot beeldscherm.

 

OmgevingsAcademie Noord-Holland

© 2018