Aan de slag

 

Per werkTafel kunnen door de deelnemers één of meer vraagstukken aan de orde worden gesteld. Op de dag zelf wordt er gebrainstormd over mogelijke oplossingen of vormen van aanpak om het vraagstuk gezamenlijk uit te werken. Aan het eind van de dag wordt per WerkTafel een (of meer)oplossing benoemd waar gemeentenen/of RUD, VR/GGD, waterschap en provincie actief mee aan de slag willen. Oplossingen worden uitgewerkt voor gemeenten, RUD, VR/GGD, waterschap en provincie in NHN.

De aanpak en uitwerking kan per onderwerp sterk verschillen: soms is het al voldoende als er een praktische werkafspraak wordt gemaakt, soms zal het onderwerp zich lenen om in de regio procesafspraken over hoe we zaken samen regelen, bijvoorbeeld: hoe maken we gebruik van de samenwerkingsruimte in het DSO?

Omdat de vraagstukken dus heel uiteenlopend kunnen worden opgepakt, onderzoeken we per onderwerp welke (inhoudelijke en procesmatige) ondersteuning de werkgroepen nodig hebben en hoe we dat kunnen ondersteunen (bijvoorbeeld vanuit VNG en/of andere koepels). Waar van toepassing en waar mogelijk borgen we de aansluiting op de landelijke standaards.

Deelnemers kunnen zelf onderwerpen aan de orde stellen. Waar loop jij tegen aan, wat vind je nog onduidelijk en waar wil je meer van weten? Wil je werken aan de techniek, ben je vooral geïnteresseerd in de dienstverlening, gaat je aandacht uit naar regelgeving of juist naar de organisatie? De WerkTafel is de plek waar collega’s elkaar ontmoeten en brainstormen over oplossingen. Aan de WerkTafels bundelen gemeenten in NHN, RUD, VR/GGD, waterschap en provincie hun kennis en inzichten.

 

We verwachten dat verschillende onderwerpen aan de orde zullen komen. De WerkTafels analyseren het vraagstuk en bepalen hoe gemeenten, RUD, VR/GGD, waterschap en provincie praktisch stappen kunnen zetten. Bijvoorbeeld in  de uitwisseling van gegevens, het gebruik van de DSO, het afstemmen van beleid of het ontwikkelen van competenties. De deelnemers bepalen de agenda, de aanpak en de inhoud. Natuurlijk proberen we wel zoveel mogelijk aan te sluiten op landelijke plannen en standaard.

 

Elke WerkTafel onderzoekt ook wat er nodig is om vervolgstappen te zetten (ondersteuning, kennisdeling, expertise etc). We benaderen de VNG (en mogelijk de koepels van de Ketenpartners) in hoeverre zij hierin kunnen/willen meedenken.

OmgevingsAcademie Noord-Holland

© 2018