03/22/2018

Met het eerste Omgevingswet Blog van 2018 geeft het IPO een mooi overzicht van recente ontwikkelingen en achtergronden van de Omgevingswet. 

03/12/2018

Een verkenning door de experts van Lexnova naar de betekenis en gevolgen van de Omgevingswet voor waterschappen.

03/09/2018

Minister Ollongren (BZK) informeert met deze brief de Tweede kamer over de planning van de Omgevingswet en de daarmee samenhangende wetgevingstrajecten, de stand van zaken van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de departementale herindeling tussen de departementen v...

03/05/2018

Deze checklist digitaliseringsopgave Omgevingswet is opgesteld door de VNG en geschreven voor gemeentelijke bestuurders en programmamanagers. Technische termen en details zijn hierin zoveel mogelijk vermeden. In hoofdlijnen schetsen we wat de digitaliseringsopgave van...

Please reload

Verslagen c.a.

Workshop Sturingsfilosofie 13 maart 2018

April 11, 2018

Op 13 maart vond de Workshop Sturingsfilosofie in de Omgevingsvisie plaats in Artis, Amsterdam. Zo’n 60 deelnemers namen actief deel aan verschillende...

1/1
Please reload

Archief
Please reload

Zoeken op tags
Please reload

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square