04/13/2018

Met de komst van de Omgevingswet vervalt een aantal bestaande lozingsregels voor regenwater in het riool, de bodem en het oppervlaktewater. In de nieuwste uitgave van Water Governance (klik hier voor het document) verkennen Gert Dekker (Ambient) en Kryštof Krijt (Eenvo...

04/11/2018

Op 13 maart vond de Workshop Sturingsfilosofie in de Omgevingsvisie plaats in Artis, Amsterdam. Zo’n 60 deelnemers namen actief deel aan verschillende discussietafels. 

Het was voor de provincie erg waardevol en leerzaam om op basis van een eerste concept-borgingskader...

03/22/2018

Met het eerste Omgevingswet Blog van 2018 geeft het IPO een mooi overzicht van recente ontwikkelingen en achtergronden van de Omgevingswet. 

03/12/2018

Een verkenning door de experts van Lexnova naar de betekenis en gevolgen van de Omgevingswet voor waterschappen.

De Omgevingswet vraagt om een heel andere manier van werken en denken van overheden, burgers en bedrijven. Voor gemeenteraden verandert er veel in hun rol, positionering en sturingsmogelijkheden. Hoe kan de griffier zijn/haar raad bij de invoering van de Omgevingswet b...

03/09/2018

Minister Ollongren (BZK) informeert met deze brief de Tweede kamer over de planning van de Omgevingswet en de daarmee samenhangende wetgevingstrajecten, de stand van zaken van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de departementale herindeling tussen de departementen v...

03/05/2018

Deze checklist digitaliseringsopgave Omgevingswet is opgesteld door de VNG en geschreven voor gemeentelijke bestuurders en programmamanagers. Technische termen en details zijn hierin zoveel mogelijk vermeden. In hoofdlijnen schetsen we wat de digitaliseringsopgave van...

02/27/2018

Van 19 februari tot en met 30 maart 2018 liggen de toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten van de kerninstrumenten ter consultatie. Het Programma DSO ontwikkelt een algemene standaard voor overheidsbesluiten (STOP). klik op de afbeelding om meer te lezen.

02/27/2018

Om lokaal maatwerk te kunnen leveren, is het belangrijk dat gemeenten ruimte hebben om te experimenteren. Het wetsvoorstel Experimentenwet gemeenten voegt echter niets toe aan wat nu al mogelijk is voor gemeenten, maar zal wel leiden tot ongewenste juridisering, beperk...

02/27/2018


Hoe kom je tot een goed omgevingsplan? Ter inspiratie laat het programma Aan de slag met de Omgevingswet staalkaarten ontwikkelen. De eerste vier staalkaarten zijn een belangrijke stap verder. Tijdens een goedbezochte bijeenkomst op 15 februari gingen de deelnemers va...

Please reload

Verslagen c.a.

Workshop Sturingsfilosofie 13 maart 2018

April 11, 2018

Op 13 maart vond de Workshop Sturingsfilosofie in de Omgevingsvisie plaats in Artis, Amsterdam. Zo’n 60 deelnemers namen actief deel aan verschillende...

1/1
Please reload

Archief
Please reload

Zoeken op tags
Please reload

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square